Vi håller dig uppdaterad

Vi publicerar kontinuerligt kommentarer till väsentliga förändringar i byggsektorns handlingar, vägledande domar m.m. Nyhetsbreven har under årens lopp rönt stor uppskattning.

Fyll i dina uppgifter så får du vårt nyhetsbrev, som naturligtvis är gratis.