Ny AMA AF

Sedan början av året finns en ny version av AMA AF tillgänglig, AMA AF 21, som ersätter tidigare AMA AF 12. Arbetet med en ny version av AMA AF 21 har pågått sedan hösten 2019 och Advokatbyrån Hellgren Linander har deltagit i arbetet genom advokaterna Bo Linander och Mikael Lindberg.

AMA AF 21 ges ut av Svensk Byggtjänst och används som mall och instruktion vid upprättande av administrativa föreskrifter i entreprenadavtal i anslutning till standardavtalen AB 04 och ABT 06. Till AMA AF 21 finns också en ny reviderad version av råd och anvisningar vid upprättande av administrativa föreskrifter, RA AF 21.

AMA AF 21 innehåller ändringar och uppdateringar bl.a. avseende upphandlingsförfaranden och miljökrav, inarbetning av ändringar från AMA-nytt mm. AMA AF 21 har därigenom reviderats till att vara uppdaterat till de förändringar som har skett genom ändringar i lag, föreskrifter och branschpraxis.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar