Advokatbyrån Hellgren Linander

Vi kan byggbranschen

Advokatbyrån som är en del av byggbranschen

Advokatbyrån Hellgren Linander är en specialistbyrå för bygg- och anläggningsbranschen, med särskild expertis inom entreprenad- och konsulträtt, fastighetsförvaltning, skadestånds- och försäkringsrätt samt offentlig upphandling. Vi hjälper våra klinter med kvalificerad rådgivning som grundar sig på djupa kunskaper inom områdena samt stor branschkännedom. 

Advokatbyrån Hellgren Linander grundades 1997 som en specialistbyrå inom bygg- och anläggningsbranschen och byråns jurister har alltsedan dess försett gamla och nya klienter med kvalificerad rådgivning, genomfört riktade utbildningar inom våra verksamhetsområden, hjälpt till med tvistelösning, lämnat bedömningar och utlåtanden i fråga om avtalstolkning, agerat ombud i processer samt haft uppdrag som skiljemän och ledamöter vid överbesiktning. Våra klienter finns över hela Sverige och består huvudsakligen av entreprenörer, beställare, konsulter och försäkringsbolag.  

Verksamhetsområden

Entreprenad- och konsulträtt

Fastighetsförvaltning

Tvistelösning

Utbildningar

Varför Hellgren Linander?

Specialistkompetens

Advokatbyrån har specialistkompetens inom entreprenad- och konsulträtt, fastighetsförvaltning, skadestånds- och försäkringsrätt samt offentlig upphandling och stor erfarenhet av arbete med dessa frågor.

Branschkännedom

Vi har ingående kännedom om bygg- och anläggningsbranschen och de frågor som där uppkommer liksom de avvägningar som branschens aktörer kan behöva göra i olika sammanhang, vilket bidrar till adekvat rådgivning och rätt insatser i varje given situation.

Affärsmässighet

Vår utgångspunkt är att alltid beakta de affärsmässiga aspekterna vid vår rådgivning. Vi arbetar därför också proaktivt för att hjälpa våra klienter att undvika tvister eftersom vi av erfarenhet vet att konflikter skapar en stor belastning på den bedrivna verksamheten. I den mån tvister ändå uppstår är vår utgångspunkt att försöka lösa dessa så att våra klienter drabbas så lite som möjligt.

Ta del av våra analyser, kommentarer och nyheter inom våra specialistområden.