Offentlig upphandling

Den offentliga upphandlingen har blivit mer reglerad sedan Sverige gick med i EU. Flera av advokatbyråns jurister är inriktade på frågor om offentlig upphandling, främst inom bygg- och fastighetssektorn. Vi ger löpande rådgivning till både upphandlande enheter och leverantörer. Vi biträder vid upprättande av förfrågningsunderlag och vid anbudsgivning i offentliga upphandlingar. Vi lämnar också rådgivning och företräder klienter i samband med överklaganden av felaktiga upphandlingar.