Skadestånds- och försäkringsrätt

Advokatbyrån har specialistkompetens inom området för skadestånds- och försäkringsrätt och har lång erfarenhet av att arbeta med dessa frågor. Vi biträder såväl försäkringsbolag som försäkringstagare i dessa ärenden. 

Utöver att skadeståndsrätten innehåller många komplicerade juridiska frågeställningar, rör skadeståndsvister ofta komplicerade tekniska frågeställningar, och de gäller ofta stora ekonomiska belopp. Advokatbyråns jurister har den erfarenhet och kompetens som är nödvändig för att identifiera och utreda de frågor i tvisten som kommer att vara avgörande för utgången. Advokatbyrån anlitar och samarbetar regelmässigt med experter från såväl konsultföretag som universitet när särskild expertis i sakfrågor behövs. Advokatbyråns jurister har med framgång processat skadeståndsmål i såväl skiljenämnd  som Högsta domstolen. 

Våra jurister har vidare särskilda kunskaper avseende de försäkringar som är kopplade till entreprenadbranschen, som ansvars-, allrisk- och fullgörandeförsäkringar och har stor erfarenhet av att arbeta med dessa.