Fastighetsförvaltning

Vi företräder både fastighetsägare och entreprenörer i frågor kopplade till fastighetsförvaltning och har gedigen erfarenhet inom området. Våra medarbetare har bidragit till framtagandet av det standardavtalssystem som finns för fastighetsförvaltning, ABFF12. Vi biträder våra klienter med bl a upprättande av avtal, löpande rådgivning, riktade utbildningar och tvistelösning. Advokatbyråns jurister har med framgång processat mål rörande fastighetsförvaltning i såväl allmän domstol som i skiljeförfarande.