Offentlig upphandling

Vi företräder såväl upphandlande myndigheter som anbudsgivare i frågor gällande offentlig upphandling, främst med koppling till bygg- och anläggningbranschen. Vår kännedom om branschen och entreprenadavtal gör att vi kan erbjuda högkvalitativ rådgivning vid offentlig upphandling av entreprenader. 

Vi biträder klienter med frågor under hela upphandlingsprocessen, som exempelvis upprättande av förfrågningar, rådgivning inför och i samband med lämnande av anbud samt agerar ombud vid överprövningar av upphandlingar.