Tvistelösning

Advokatbyråns jurister har lång och gedigen erfarenhet av tvistelösning och processer i både allmän domstol och i olika typer av skiljeförfarande. Några av våra medarbetare har en bakgrund som domare i allmän domstol. Flera av advokatbyråns jurister anlitas regelmässigt som skiljedomare och ledamöter i överbesiktningsnämnder. 

Vår utgångspunkt är att i första hand hjälpa våra klienter att undvika tvister och att lösa en uppkommen tvist så tidigt som möjligt eftersom vi av erfarenhet vet att konflikter skapar en stor belastning på den bedrivna verksamheten. En viktig del av rådgivningen är att göra en korrekt riskbedömning av en tvist i syfte att rådge klienten avseende fråga om förlikning utifrån gällande förutsättningar och bevisning.

Många tvister avser komplicerade tekniska frågor och involverar inte sällan ett omfattande underlag. Det ställer bl a särskilda krav på kunskap om branschen och betydande insikter om bevisbördans placering och bevisvärdering. Där bidrar vår kännedom om entreprenadbranschen och vår erfarenhet av processer att advokatbyrån kan företräda våra klienter på bästa sätt. Advokatbyrån anlitar och samarbetar också regelmässigt med experter från såväl konsultföretag som universitet i dessa ärenden. Advokatbyråns jurister processar med framgång i såväl skiljeförfarande som allmän domstol.