Pehr Jacobson

Advokat, delägare

Entreprenad- och konsulträtt inom bygg, förvaltning och drift.  Skadestånds-,  process- och skiljemannarätt.

  • Byggnadsingenjör  (1972)
  • Stockholms universitet, jur kand (1978)
  • Tingsnotarie, Västerviks tingsrätt (1979 – 1981)
  • Entreprenadjurist, Allmänna reklamationsnämnden (1981 – 1983)
  • Chefsjurist, Länsbostadsnämnden (1983 – 1988)
  • Entreprenadjurist, Byggherreföreningen (1988 – 1994)
  • Biträdande jurist advokatbyrå (1994 – 1996)
  • Advokat  (1996)