Mikael Lindberg

Kontaktuppgifter

Tel: 08–662 94 00
Mobil: 073-946 89 87
e-post: ml@advokathl.se

Advokat, delägare
  • Jur.kand., Uppsala Universitet (2010)
  • Zurich Insurance plc (Ireland), Sweden Branch (2010-2011)
  • Notarietjänstgöring, Förvaltningsrätten i Stockholm (2011-2012)
  • Föredragande, Förvaltningsrätten i Stockholm (2012-2013)
  • Biträdande jurist, (2013)
  • Advokat (2017)

Kontaktuppgifter

Tel: 08–662 94 00
Mobil: 073-946 89 87
e-post:­­ml@advokathl.se