Erik Wassén

Advokat, delägare

Entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt. Grundlagsfrågor, tryck- och yttrandefrihetsrätt.

  • Kemiingenjör (1981)
  • Stockholms Universitet, jur kand (1990)
  • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt (1991-1993)
  • Fiskal, Svea hovrätt och Stockholms tingsrätt (1993-1995)
  • Kanslichef, Sveriges Riksdag (1995-2000)
  • Advokat (2004)