Entreprenad- och konsulträtt

En entreprenad är ett komplicerat projekt och det är sällan det ursprungligt tänkta också blir blir det slutliga resultatet. Ofta uppkommer frågor om rätt till ersättning eller tidsförlängning, skyldighet att forcera arbeten, om fel föreligger eller om vem som ansvarar för skador m.m.  

Advokatbyrån har specialistkompetens och lång erfarenhet inom området för entreprenad- och konsulträtt och biträder beställare, entreprenörer, konsulter och försäkringsbolag över hela Sverige. Vår kunskap om branschen och de förutsättningar som gäller för dess aktörer gör att vi kan lämna kvalificerad rådgivning med förståelse för våra klienters behov, såväl praktiska som affärssmässiga. Vi biträder våra klienter med bl a löpande rådgivning, upprättande av förfrågningsunderlag, hjälp inför avlämnade av anbud, avtalsförhandlingar, riktade utbildningar och tvistelösning.