Advokatbyrån som är en del av byggsektorn

Advokatbyrån Hellgren Linander är en av landets ledande inom områdena entreprenadjuridik och konsulträtt. Vår målsättning är att underlätta för byggherrar, konsulter och entreprenörer att undvika tvister – och att lösa de konflikter som ändå uppstår så att de inblandade drabbas så lite som möjligt.

Vi är idag tretton jurister med specialistkunskap inom området. Advokatbyrån bildades 1997, men många av oss har arbetat med och inom bygg- och anläggningssektorn betydligt längre än så. Det är därför som vi, och många av våra uppdragsgivare, ser oss som en del av branschen – och det är vi stolta över.