Tvistlösning

Tvister kostar pengar och drar energi. Vår målsättning är därför att på ett tidigt stadium underlätta för parterna att förstå varandras synpunkter, att göra så objektiva bedömningar som möjligt av regler, avtal och tekniska beskrivningar och att hitta uppgörelser på en balanserad nivå.

Men ibland är det inte bara nödvändigt, utan också önskvärt, att ett ärende prövas i domstol – och då biträder vi självfallet våra klienter både inför och under rättegången. Vi lämnar bedömningar och utlåtanden i frågor om avtalstolkning och medverkar i förhandlingar.

Våra jurister har stor erfarenhet av att vara ombud vid prövning i domstol och skiljenämnd. Alla våra jurister har tidigare arbetat i domstol, flertalet av dem som domare.

Vi får även löpande uppdrag som ordförande i besiktningsnämnd samt som ledamot i skiljenämnd.