Skadestånds- och försäkringsrätt

Vi anlitas när något allvarligt har inträffat på ett bygge och det blir ett försäkringsärende. Ibland på uppdrag av en entreprenör som har drabbats av en skada och hamnat i tvist om huruvida försäkringen ska gälla eller ej. Men det kan också vara det motsatta, att vi företräder ett försäkringsbolag som avböjer att betala försäkringsersättning.