Robin Lundgren

Kontaktuppgifter

Tel: 08–662 94 00
Mobil: 070-310 97 15
e-post: rl@advokathl.se

Advokat, delägare

Entreprenad- och konsulträtt, fastighetsrätt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt.

  • Byggnadsentreprenör (1995-2008)
  • Ekonomie kand, Stockholms universitet (1996)
  • Jur kand, Stockholms universitet (2002)
  • Tingsnotarie, Nyköpings tingsrätt (2002-2004)

Kontaktuppgifter

Tel: 08–662 94 00
Mobil: 070-310 97 15
e-post: ­­rl@advokathl.se