Entreprenad och konsulträtt

En entreprenad är ett komplicerat projekt. Att få samordningen mellan lagar och avtal, ritningar och tekniska beskrivningar att fungera är en konst i sig. När det sedan inträffar oväntade händelser i form av dåligt väder, svåra markförhållanden, leveransproblem och annat är det inte konstigt om det uppstår tveksamhet och oenighet om vad som egentligen gäller.

Flera av våra advokater har erfarenhet från de branschorganisationer som finns i bygg- och fastighetsbranschen, och några advokater har också arbetat med byggverksamhet. Vi har därför god kännedom om de förutsättningar som gäller för verksamheten, och kan lämna kvalificerad rådgivning vid upprättande av avtal och vid tvistlösning.

Advokatbyråns jurister har medverkat vid utarbetandet av flera av de dokument som ingår i byggsektorns avtalssystem, bl a AB 04, ABT 06, ABK 09, ABM 07, AMA AF 12 och ABFF 12. Detta innebär en stor fördel när dokumenten ska tillämpas och tolkas.