Medarbetare

Byggsektorns juridik förde oss samman

Engagemanget för bygg- och anläggningssektorn och specialistkunskaper i branschens juridik var grunden när Advokatbyrån Hellgren Linander bildades 1997. Sedan dess har byrån vuxit.

Vår styrka är att vi i dag kan stödja våra uppdragsgivare med specialistkompetens inom flera områden, som entreprenadjuridik, konsulträtt, fastighetsförvaltning och att biträda vid processer i domstol och skiljenämnd.