Maja Touma

Kontaktuppgifter

Tel: 08–662 94 00
Mobil: 073-612 32 43
e-post: mt@advokathl.se

Advokat
  • Stockholms Universitet, jur kand (2010)
  • Biträdande jurist, Juristhuset Lawhouse Advokatfirman Sjöström AB (2010-2011)
  • Tingsnotarie, Jönköpings tingsrätt (2011-2013)
  • Biträdande jurist (2013-2015)
  • Advokat (2015)

Kontaktuppgifter

Tel: 08–662 94 00
Mobil: 
073-612 32 43
e-post:
mt@advokathl.se