Konsulträtt – särskilt om konsultansvar

Kursbeskrivning

Det har blivit allt vanligare att skadeståndskrav riktas även mot konsulter under påstående att fel i handlingarna har orsakat kostnadsökningar i entreprenaden. Under en halv dag får du svar på vilket ansvar som åligger en konsult enligt ABK 09 i förhållande till sin beställare samt vad som krävs för att en konsult också skall kunna hållas ansvarig för en påstådd skada. Kursen rikas sig till både beställare och konsulter

Tid

27 maj 2020 kl 09.00-12.00

Plats

Våra lokaler på Linnégatan 87 D, plan 5. Goda parkeringsmöjligheter på avgiftsbelagd parkering.

Pris

1 900 kr exkl mvs per deltagare

Kursledare

Advokaterna Ulrika Strömbom och Pehr Jacobson.

Sista anmälningsdag: 4 dagar innan aktuellt kurstillfälle.
Kostnadsfri avbokning 48 timmar innan aktuellt kurstillfälle.

Anmälan till utbildning