Fastighetsförvaltning

Det har blivit vanligare att fastighetsägare väljer att lägga ut sin fastighetsförvaltning på entreprenad och anlitar entreprenörer till allt från skötsel av gräsmattor till reparationer och tillsyn.

Våra jurister har medverkat i arbetet med att utforma det avtalssystem som gäller för fastighetsförvaltning, ABFF 12. Vi anlitas av företag som arbetar med fastighetsförvaltning och av fastighetsägare, både när avtal ska upprättas och i samband med tvister om gällande avtal.