ÄTA-arbeten och andra förändringar i entreprenader

Kursbeskrivning

Under entreprenadtiden uppkommer som regel dels behov av ÄTA-arbeten, dels andra förändringar som påverkar såväl tidplan som kostnadsbilden. Under en halv dag får du svar på hur detta regleras i AB och ABT och vad som krävs för att rätt till tidsförlängning och rätt till ytterligare ersättning skall föreligga.

Tid

12 maj 2020 kl 09.00-12.00

Plats

Våra lokaler på Linnégatan 87 D, plan 5. Goda parkeringsmöjligheter på avgiftsbelagd parkering.

Pris

1 900 kr exkl mvs per deltagare

Kursledare

Advokaterna Erik Wassén och Ulrika Strömbom

Sista anmälningsdag: 4 dagar innan aktuellt kurstillfälle.
Kostnadsfri avbokning 48 timmar innan aktuellt kurstillfälle.

Anmälan till utbildning