true40004000falsetrue0truetruefadefalse
Vi hjälper våra klienter att bygga bestående värden

Offentlig upphandling för anbudsgivare

Kursbeskrivning

Denna kurs fokuserar främst på anbudsgivarnas behov av kunskap om reglerna om offentlig upphandling och innehåller en genomgång av rättspraxis och bestämmelser i LOU/LUF av särskilt intresse för anbudsgivare. Vi kommer bland annat gå igenom hur en anbudsgivare ska agera för att upprätta konkurrenskraftiga anbud, undvika vanliga fällor och fel samt i allmänhet tillvarata sina rättigheter vid offentliga upphandlingar.

Tid

17 oktober 2018 kl 09.00 – 12.00

Plats

Våra lokaler på Linnégatan 87 D, plan 5. Goda parkeringsmöjligheter på avgiftsbelagd parkering.

Pris

1 900 kr exkl mvs per deltagare

Målgrupp

Kursen vänder sig till anbudsgivare.

Kursledare

Advokat Peter Thors.

Avbokning

Avbokning kan ske kostnadsfritt fram till 48 timmar före kursstart.

Anmälan

Sista anmälningsdag: 4 dagar innan aktuellt kurstillfälle.ÄTA-arbeten och andra förändringar i entreprenader

Avbokning kan ske kostnadsfritt fram till 48 timmar före kursstart.