true40004000falsetrue0truetruefadefalse
Vi hjälper våra klienter att bygga bestående värden

Offentlig upphandling för entreprenörer

Kursbeskrivning

Denna kurs fokuserar främst på de viktigaste reglerna för offentlig upphandling som leverantörer till den offentliga sektorn bör känna till. Kursen innehåller en översiktlig genomgång av innehållet i LOU, med särskilt fokus på de bestämmelser som i praktiken ofta har visat sig orsaka problem för leverantörerna. I samband detta gås också viss relevant rättspraxis igenom. Syftet med kursen är bland annat att minimera riskerna för att anbuden ska förkastas på grund av misstag i anbudsarbetet. Vi kommer också att gå igenom hur en leverantör kan gå till väga för att säkerställa att anbuden är så konkurrenskraftiga som möjligt med de särskilda förhållanden som gäller vid offentlig upphandling.

Tid

20 november 2019 kl 09.00-12.00

Plats

Våra lokaler på Linnégatan 87 D, plan 5. Goda parkeringsmöjligheter på avgiftsbelagd parkering.

Pris

1 900 kr exkl mvs per deltagare

Kursledare

Advokat Peter Thors.

Sista anmälningsdag: 4 dagar innan aktuellt kurstillfälle.
Kostnadsfri avbokning 48 timmar innan aktuellt kurstillfälle.

Anmälan


Grundkurs i entreprenadjuridikKonsulträtt, särskilt om konsultansvarFortsättningskurs i entreprenadjuridikÄTA-arbeten och andra förändringar i entreprenaderOffentlig upphandling för entreprenörerOffentlig upphandling för beställare