true40004000falsetrue0truetruefadefalse
Vi hjälper våra klienter att bygga bestående värden

Konsulträtt – särskilt om konsultansvar

Kursbeskrivning

Det har blivit allt vanligare att skadeståndskrav riktas även mot konsulter under påstående att fel i handlingarna har orsakat kostnadsökningar i entreprenaden. Under en halv dag får du svar på vilket ansvar som åligger en konsult enligt ABK 09 i förhållande till sin beställare samt vad som krävs för att en konsult också skall kunna hållas ansvarig för en påstådd skada. Kursen rikas sig till både beställare och konsulter

Tid

3 april 2019 kl 09.00-12.00

Plats

Våra lokaler på Linnégatan 87 D, plan 5. Goda parkeringsmöjligheter på avgiftsbelagd parkering.

Pris

1 900 kr exkl mvs per deltagare

Kursledare

Advokaterna Ulrika Strömbom och Pehr Jacobson.

Sista anmälningsdag: 4 dagar innan aktuellt kurstillfälle.
Kostnadsfri avbokning 48 timmar innan aktuellt kurstillfälle.

AnmälanKonsulträtt, särskilt om konsultansvarNyhetsdagGrundkurs i entreprenadjuridikLOU för anbudsgivareFortsättningskurs i entreprenadjuridikÄTA-arbeten och andra förändringar i entreprenaderLOU för upphandlare