true40004000falsetrue0truetruefadefalse
Vi hjälper våra klienter att bygga bestående värden

Konsulträtt – särskilt om konsultansvar

Kursbeskrivning

Det har blivit allt vanligare att skadeståndskrav riktas även mot konsulter under påstående att fel i handlingarna har orsakat kostnadsökningar i entreprenaden. Under en halv dag får du svar på vilket ansvar som åligger en konsult enligt ABK 09 i förhållande till sin beställare samt vad som krävs för att en konsult också skall kunna hållas ansvarig för en påstådd skada.

Tid

11 oktober 2018 kl 09.00 – 12.00

Plats

Våra lokaler på Linnégatan 87 D, plan 5. Goda parkeringsmöjligheter på avgiftsbelagd parkering.

Pris

1 900 kr exkl mvs per deltagare

Målgrupp

Kursen riktar sig till både beställare och konsulter.

Kursledare

Advokaterna Ulrika Strömbom och Pehr Jacobson.

Avbokning

Avbokning kan ske kostnadsfritt fram till 48 timmar före kursstart.

Anmälan

Sista anmälningsdag: 2 dagar innan aktuellt kurstillfälle.ÄTA-arbeten och andra förändringar i entreprenader

Avbokning kan ske kostnadsfritt fram till 48 timmar före kursstart.