true40004000falsetrue0truetruefadefalse
Vi hjälper våra klienter att bygga bestående värden
ROADMAP151120059.33450218.09699310
Jag vill gärna veta mer om era anpassade utbildningar. Kontakta mig!
Jag är intresserad av:
Namn(required)
Företag
E-post(required)

Grundkurs i entreprenadjuridik

Kursbeskrivning

Kursen innefattar en övergripande genomgång av de centrala reglerna i entreprenadens standardavtal AB 04 och ABT 06. Kursen ger en inledande genomgång av förekommande entreprenadformer och belyser likheter och skillnader. Vi behandlar de för anbudsgivning gällande kalkylreglerna, förutsättningarna för ÄTA-arbeten och hinder med tids- och kostnadskonsekvenser. Även gällande garanti- och ansvarsregler avseende fel och skador gås igenom med tillhörande försäkringsfrågor.

Tid

24 maj 2018 kl 09.00 – 16.00

Plats

Våra lokaler på Linnégatan 87D, plan 5. Goda parkeringsmöjligheter på avgiftsbelagd parkering.

Pris

3 600 kr exkl mvs per deltagare

Målgrupp

Kursen vänder sig beställarföreträdare, projektledare, entreprenörer och konsulter som i sin dagliga verksamhet upphandlar och genomför entreprenader.

Kursledare

Pehr Jacobson är byggnadsingenjör, advokat och delägare med många års erfarenhet av entreprenadrätt, avtalsrätt och konsulträtt. Pehr har medverkat vid utarbetandet av AB, ABT och ABK samt varit huvudförfattare till ABFF. Pehr är flitigt anlitad som föreläsare och kursledare.

Anmälan


Aktuella frågor inom offentlig upphandling och entreprenadjuridikGrundkurs i entreprenadjuridikFormaliakrav och viktiga tidsfrister i standardavtalen