true40004000falsetrue0truetruefadefalse
Vi hjälper våra klienter att bygga bestående värden

Grundkurs i entreprenadjuridik

Kursbeskrivning

Kursen ger en inledande genomgång av förekommande entreprenad- och ersättningsformer och belyser likheter och skillnader samt för- och nackdelar. Kursen innefattar en övergripande genomgång av de centrala reglerna i entreprenadens standardavtal AB 04 och ABT 06. Vi behandlar de allmänna reglerna i avtalslagen och gällande upphandlingsregler. Kursen innefattar också en översiktlig genomgång av de centrala kalkylreglerna och ÄTA-arbeten. Kursen behandlar också regelverket kring hinder och störningar och den riskfördelning som standardavtalen innefattar.

Tid

18 september 2018 kl 09.00 – 16.00

Plats

Våra lokaler på Linnégatan 87 D, plan 5. Goda parkeringsmöjligheter på avgiftsbelagd parkering.

Pris

3 600 kr exkl mvs per deltagare

Målgrupp

Kursen vänder sig till beställarföreträdare, projektledare, entreprenörer och konsulter som i sin dagliga verksamhet upphandlar och genomför entreprenader.

Kursledare

Pehr Jacobson är byggnadsingenjör, advokat och delägare med många års erfarenhet av entreprenadrätt, avtalsrätt och konsulträtt. Pehr har medverkat vid utarbetandet av AB, ABT och ABK samt varit huvudförfattare till ABFF. Pehr är flitigt anlitad som föreläsare och kursledare.

Avbokning

Avbokning kan ske kostnadsfritt fram till 48 timmar före kursstart.

Anmälan


ÄTA-arbeten och andra förändringar i entreprenader

Avbokning kan ske kostnadsfritt fram till 48 timmar före kursstart.