true40004000falsetrue0truetruefadefalse
Vi hjälper våra klienter att bygga bestående värden

Grundkurs i entreprenadjuridik

Kursbeskrivning

Kursen ger en inledande genomgång av förekommande entreprenad- och ersättningsformer och belyser likheter och skillnader samt för- och nackdelar. Kursen innefattar en övergripande genomgång av de centrala reglerna i entreprenadens standardavtal AB 04 och ABT 06. Vi behandlar de allmänna reglerna i avtalslagen och gällande upphandlingsregler. Kursen innefattar också en översiktlig genomgång av de centrala kalkylreglerna och ÄTA-arbeten. Kursen behandlar också regelverket kring hinder och störningar och den riskfördelning som standardavtalen innefattar.

Tid

25 april 2019 kl 09.00-16.00

Plats

Våra lokaler på Linnégatan 87 D, plan 5. Goda parkeringsmöjligheter på avgiftsbelagd parkering.

Pris

3 600 kr exkl mvs per deltagare

Kursledare

Advokat Pehr Jacobson

Sista anmälningsdagen: 4 dagar innan aktuellt kurstillfälle.
Kostnadsfri avbokning 48 timmar innan aktuellt kurstillfälle.

AnmälanGrundkurs i entreprenadjuridikLOU för anbudsgivareNyhetsdagFortsättningskurs i entreprenadjuridikÄTA-arbeten och andra förändringar i entreprenaderLOU för upphandlare