true40004000falsetrue0truetruefadefalse
Vi hjälper våra klienter att bygga bestående värden

Fördjupningskurs i entreprenadjuridik

Kursbeskrivning

Kursen innefattar en övergripande genomgång av de centrala reglerna i entreprenadens standardavtal AB 04 och ABT 06. Kursen ger en fördjupad genomgång de för anbudsgivning gällande kalkylreglerna, förutsättningarna för ÄTA-arbeten och hinder med tids-och kostnadskonsekvenser. Vi djupdyker i garanti- och ansvarsreglerna avseende fel och skador.
Vi behandlar också särskilt frågor om löpande räkning samt frågan om rubbade förutsättningar för en entreprenads genomförande.

Tid

15 november 2018 kl 09.00 – 16.00

Plats

Våra lokaler på Linnégatan 87 D, plan 5. Goda parkeringsmöjligheter på avgiftsbelagd parkering.

Pris

3 600 kr exkl mvs per deltagare

Målgrupp

Kursen vänder sig till beställarföreträdare, projektledare, entreprenörer och konsulter som i sin dagliga verksamhet upphandlar och genomför entreprenader.

Kursledare

Pehr Jacobson är byggnadsingenjör, advokat och delägare med många års erfarenhet av entreprenadrätt, avtalsrätt och konsulträtt. Pehr har medverkat vid utarbetandet av AB, ABT och ABK samt varit huvudförfattare till ABFF. Pehr är flitigt anlitad som föreläsare och kursledare.

Avbokning

Avbokning kan ske kostnadsfritt fram till 48 timmar före kursstart.

Anmälan

Sista anmälningsdag: 4 dagar innan aktuellt kurstillfälle.ÄTA-arbeten och andra förändringar i entreprenader

Avbokning kan ske kostnadsfritt fram till 48 timmar före kursstart.