true40004000falsetrue0truetruefadefalse
Vi hjälper våra klienter att bygga bestående värden

Fortsättningskurs i entreprenadjuridik

Kursbeskrivning

Kursen innefattar en övergripande genomgång av de centrala reglerna i entreprenadens standardavtal AB 04 och ABT 06. Kursen ger en fördjupad genomgång de för anbudsgivning gällande kalkylreglerna, förutsättningarna för ÄTA-arbeten och hinder med tids-och kostnadskonsekvenser. Vi djupdyker i garanti- och ansvarsreglerna avseende fel och skador.
Vi behandlar också särskilt frågor om löpande räkning samt frågan om rubbade förutsättningar för en entreprenads genomförande.

Tid

22 maj 2019 kl 09.00-16.00

Plats

Våra lokaler på Linnégatan 87 D, plan 5. Goda parkeringsmöjligheter på avgiftsbelagd parkering.

Pris

3 600 kr exkl mvs per deltagare

Kursledare

Pehr Jacobson

Sista anmälningsdag: 4 dagar innan aktuellt kurstillfälle.
Kostnadsfri avbokning 48 timmar innan aktuellt kurstillfälle.

Anmälan


Fortsättningskurs i entreprenadjuridikÄTA-arbeten och andra förändringar i entreprenaderLOU för upphandlare