true40004000falsetrue0truetruefadefalse
Vi hjälper våra klienter att bygga bestående värden

ÄTA-arbeten och andra förändringar i entreprenader

Kursbeskrivning

Under entreprenadtiden uppkommer som regel dels behov av ÄTA-arbeten, dels andra förändringar som påverkar såväl tidplan som kostnadsbilden. Under en halv dag får du svar på hur detta regleras i AB och ABT och vad som krävs för att rätt till tidsförlängning och rätt till ytterligare ersättning skall föreligga.

Tid

4 december 2018 kl 09.00 – 12.00

Plats

Våra lokaler på Linnégatan 87 D, plan 5. Goda parkeringsmöjligheter på avgiftsbelagd parkering.

Pris

1 900 kr exkl mvs per deltagare

Målgrupp

Kursen vänder sig till entreprenörer, beställare, och projektledare.

Kursledare

Erik Wassén och Ulrika Strömbom, advokater och delägare med många års erfarenhet av entreprenadrätt, avtalsrätt och konsulträtt.

Avbokning

Avbokning kan ske kostnadsfritt fram till 48 timmar före kursstart.

Anmälan

Sista anmälningsdag: 4 dagar innan aktuellt kurstillfälle.ÄTA-arbeten och andra förändringar i entreprenader

Avbokning kan ske kostnadsfritt fram till 48 timmar före kursstart.