true40004000falsetrue0truetruefadefalse
Vi hjälper våra klienter att bygga bestående värden
Jag vill gärna veta mer om era anpassade utbildningar. Kontakta mig!
Jag är intresserad av:
Namn(required)
Företag
E-post(required)

Aktuella utbildningar

Konsulträtt, särskilt om konsultansvar
Fortsättningskurs i entreprenadjuridik
ÄTA-arbeten och andra förändringar i entreprenader
Offentlig upphandling för entreprenörer
Offentlig upphandling för beställare

Anmälan till utbildning


Konsulträtt, särskilt om konsultansvarFortsättningskurs i entreprenadjuridikÄTA-arbeten och andra förändringar i entreprenaderOffentlig upphandling för entreprenörerOffentlig upphandling för beställare

Skräddarsydda utbildningar

Bygg- och fastighetssektorn styrs av flera olika regler, exempelvis köprätt och avtalsrätt, immaterialrätt, arbetsrätt och miljörätt. Det är många handlingar som konsulter och entreprenörer måste hålla reda på, särkilt med tanke på att varje entreprenad dessutom regleras av ett antal tekniska beskrivningar, krav och avtal mellan beställare, konsulter och entreprenörer.
Många av våra klienter har insett hur viktigt det är att ha gedigen kunskap inom företaget och anlitar oss för specialriktade utbildningar, till exempel i form av entreprenadjuridisk grundkurs eller arbetschefskurs.
Därför erbjuder vi sedan många år tillbaka skräddarsydda utbildningar till bygg- och anläggningssektorns alla företag, myndigheter och organisationer. Vi anlitas som föredragshållare av ledande utbildningsinstitut, och vi arrangerar också egna utbildningar för klienter.

Kontakta oss gärna för att få förslag på skräddarsydda och företagsanpassade kurser.