true40004000falsetrue0truetruefadefalse
Vi hjälper våra klienter att bygga bestående värden

Advokatbyrån som är en del av byggsektorn

Advokatbyrån Hellgren Linander är en av landets ledande inom områdena entreprenadjuridik och konsulträtt. Vår målsättning är att underlätta för byggherrar, konsulter och entreprenörer att undvika tvister – och att lösa de konflikter som ändå uppstår så att de inblandade drabbas så lite som möjligt.