Peter Thors

Peter Thors

Advokat, delägare

Entreprenad- och konsulträtt, process- och skiljemannarätt samt offentlig upphandling.

  • Byggnadsingenjör (1990)
  • Stockholms universitet, jur kand (2000)
  • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt (2001-2003)
  • Biträdande jurist (2003-2006)
  • Advokat (2006)

 

Tel: 08-662 94 00
Mobil: 070-513 56 47
Fax: 08-662 94 10

e-post: pt@advokathl.se

vcardsmall