true40004000falsetrue0truetruefadefalse
Vi hjälper våra klienter att bygga bestående värden

Advokatbyrån Hellgren Linander AB söker erfaren jurist med erfarenhet av fastighetsrätt

Advokatbyrån Hellgren Linander är en av landets ledande inom områdena entreprenadjuridik
och konsulträtt. Vi är tretton jurister med specialistkunskap inom dessa områden, och vi har
också specialkompetens i frågor om fastighetsförvaltning och upphandling. Vi biträder
beställare, entreprenörer och konsulter vid upprättande av förfrågningsunderlag, anbud och
avtal, och vi biträder som ombud i tvister och vid överklagande av offentliga upphandlingar.
Vi har även uppdrag som ordförande i överbesiktningsnämnd och som ledamot i skiljenämnd.
Du kan läsa mer om advokatbyrån och dess medarbetare här på hemsidan.

Vi vill nu bredda advokatbyråns verksamhet inom fastighetsrätt. Vi söker därför en erfaren
jurist med inriktning mot detta område och i stor utsträckning självförsörjande. Vi värdesätter
ett affärsmässigt och lösningsorienterat förhållningssätt mot klienter och motparter. Det är
mycket god stämning på vår arbetsplats med högt i tak och med öppen diskussion och
bollande av idéer. Stämningen främjas av att vi har olika personligheter. Vi söker därför inte
någon särskild typ av personlighet men det är viktigt att du har samma värdegrund som vi vad
gäller din syn på samarbete och advokatbyråns verksamhet.

Om du tycker att detta låter intressant är du varmt välkommen att kontakta Bo Linander på
bl@advokathl.se. Urval sker löpande.

Samtal från rekryteringskonsulter undanbedes.